EU-repræsentationen søger lokalansat akademisk medarbejder til det udenrigspolitiske område.

Offentliggjort d. 27.10.2017
FRIST: tirsdag 7. november 2017 kl. 12.00.

EU-repræsentationen søger lokalt ansatte akademiske medarbejdere til arbejdet med varetagelsen af danske interesser på det udenrigspolitiske område. Der er dels tale om en tidsbegrænset AC-stilling på 18 måneder, dels et vikariat på 3-4 måneder.

AC-stillingen ventes forankret i området for sikkerhed, sanktioner og tværgående instrumenter og vil bl.a. omfatte koordinationen af arbejdet i EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitiske komite, samt arbejdet med EU’s forsvars- og menneskerettighedspolitik. Vikariatet vil være tilknyttet området for EU’s naboskab og Asien og bl.a. beskæftige sig med udviklingen i Ukraine og Georgien. Der må påregnes en vis fleksibilitet i opgavesammensætningen, som kan ændre sig undervejs i ansættelsesforløbet. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med EU-repræsentationens udsendte medarbejdere på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område, andre medarbejdere på EU-repræsentationen, kontakter i EU-institutionerne samt Udenrigsministeriet i København.

Arbejdet kræver, at du er villig til at tage ansvar, er udadvendt, omhyggelig, fleksibel, og at du har en stor arbejdskapacitet. Du evner at trække essensen ud af et kompliceret forhandlingsforløb og har stærke skriftlige formuleringsevner på dansk. Derudover er det vigtigt at kunne prioritere arbejdsopgaver og arbejde selvstændigt med blik for at overholde deadlines. Vi lægger også vægt på gode samarbejds- og kommunikationsevner. Arbejdet kræver endvidere god forståelse for EU’s opbygning, ligesom praktisk EU-erfaring vil være et stort aktiv. Forhånds¬kendskab til Udenrigsministeriet – f.eks. gennem praktikforløb, studiejobansættelse eller andet – vil være en fordel, men absolut ikke et krav, ligesom kendskab til de faglige områder også vil være en fordel.

Arbejdssprogene er primært dansk og engelsk. Kendskab til fransk er et plus.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Ansættelsen sker på lokale vilkår. Løn i henhold til kvalifikationer og erfaring.

Kontakt
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrationschef
Christian Hagelin
tlf.: +32 (0) 2 233 08 11
e-mail: chrhag@um.dk

Ansøgning
Skriftlig motiveret ansøgning på én side ledsaget af CV og referencer bedes sendt elektronisk i én samlet pdf-fil til: brurepjob@um.dk

Mrk.: AC’er udenrigspolitik i emnefeltet

Ansøgningsfrist
Ansøgning skal være EU-repræsentationen i hænde senest tirsdag 7. november 2017 kl. 12.00. Udvalgte ansøgere vil herefter blive indbudt til samtale på EU-repræsentationen.

Stillingsopslag i PDF

Om os EU-repræsentationen hører under Udenrigsministeriet i Danmark og er en del af det danske repræsentations¬netværk i udlandet. Den danske EU-repræsentation varetager danske interesser i EU-samarbejdet og har – fordi EU dækker over mange forskellige politikområder – udsendte medarbejdere fra alle ministerier i Danmark. Vi er samtidig Danmarks største repræsentation i udlandet. Læs mere på um.dk og eu.um.dk.

Comments are closed.