EU-repræsentationen søger lokalansat akademisk medarbejder

Offentliggjort: 25.01.2018
Frist : d. 8.02 2018 kl. 12.00.

EU-repræsentationen søger en lokalt ansat akademisk medarbejder til arbejdet med varetagelsen af danske interesser på det handelspolitiske område. Der er tale om en tidsbegrænset AC-stilling på 18
måneder.

Ansættelse pr. 1. april 2018 eller snarest herefter.

AC-stillingen ventes forankret i klyngen for handelspolitik, transatlantiske relationer og Arktis. I porteføljen indgår forhandling på Danmarks vegne i rådsarbejdsgruppen for transatlantiske relationer samt arbejdet med EU’s forhold til EFTA-landene. Stillingen omfatter også opgaver knyttet til EU’s handelspolitik samt Brexit-relaterede problemstillinger i den forbindelse. Der må påregnes en vis fleksibilitet i opgavesammensætningen, som kan ændre sig undervejs i ansættelsesforløbet.

Arbejdet udføres i tæt samarbejde med EU-repræsentationens udsendte medarbejdere, kontakter i EU-institutionerne samt Udenrigsministeriet i København.

Arbejdet kræver, at du er villig til at tage ansvar, er udadvendt, omhyggelig og fleksibel, og at du har en stor arbejdskapacitet. Du evner at trække essensen ud af et kompliceret forhandlingsforløb og har stærke skriftlige formuleringsevner på dansk. Derudover er det vigtigt at kunne prioritere
arbejdsopgaver selvstændigt med blik for at overholde deadlines. Vi lægger også vægt på gode samarbejds- og kommunikationsevner. Arbejdet kræver endvidere forståelse for EU’s opbygning, ligesom praktisk EU-erfaring vil være et stort aktiv. Forhåndskendskab til den danske centraladministration – f.eks. gennem praktikforløb, studiejobansættelse eller andet – vil være en
fordel, men absolut ikke et krav, ligesom kendskab til de faglige områder også vil være en fordel.

Arbejdssprogene er primært dansk og engelsk. Kendskab til fransk er et plus.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Ansættelsen sker på lokale vilkår. Løn i henhold til kvalifikationer og erfaring.

Kontakt
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrationschef Christian Hagelin
tlf.: +32 (0) 2 233 08 11, mail: chrhag@um.dk

Ansøgning

Skriftlig motiveret ansøgning på én side ledsaget af CV og referencer bedes sendt elektronisk i én samlet pdf-fil til: brurepjob@um.dk

Mrk.: AC’er handelspolitik i emnefeltet

Ansøgningsfrist

Ansøgning skal være EU-repræsentationen i hænde senest torsdag 8. februar 2018 kl. 12.00.

Udvalgte ansøgere vil herefter blive indbudt til samtale på EU-repræsentationen.

Hent jobopslag i PDF format


Om os
EU-repræsentationen hører under Udenrigsministeriet i Danmark og er en del af det danske repræsentationsnetværk i udlandet. Den danske EU-repræsentation varetager danske interesser i EU-samarbejdet og har – fordi EU dækker over mange forskellige politikområder – udsendte medarbejdere fra alle ministerier i Danmark. Vi er samtidig Danmarks største  repræsentation i udlandet.
Læs mere på um.dk og eu.um.dk

Comments are closed.