Ansvarsfraskrivelse

D’dansk har med dette websted til hensigt at lette danskernes adgang til oplysninger om Bruxelles & omegn og Belgien generelt over internettet. Det tilstræbes, at oplysningerne er korrekte og ajourførte og eventuelle fejl søges rettet. Ddansk eller ddansk webmaster påtager sig imidlertid ingen ansvar for oplysningerne på ddansk.com

Oplysningerne omfatter udelukkende informationer af generel karakter, som ikke er rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller enhed. Oplysningerne  er ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller ajourførte og er undertiden knyttet til eksterne netsteder, som Ddansk  ikke har kontrol med, og som Ddansk eller Ddansks webmaster ikke påtager sig noget ansvar for.

Ddansk lejer webspace af tredjepart og kan ikke garantere at ddansk.com ikke afbrydes eller udsættes for tekniske problemer for en kortere ellre længere periode.

Ddansk eller Ddansks webmaster påtager sig intet ansvar for evt. forstyrrelser eller tekniske problemer, der måtte opstå som følge af brugen af Ddansk eller andre tilknyttede eksterne websites.

Comments are closed.