Ambassaden informerer om valg d. 21.11.2017

 

Valg til kommunalbestyrelser og regionsråd i Danmark den 21. november 2017

 

Brevafstemning til valg til kommunalbestyrelser og regionsråd i Danmark kan ske på Danmarks Ambassade i Belgien indenfor ambassadens konsulære åbningstider:

Mandag kl. 10.00-12.30
Onsdag kl. 12.00–15.00
Fredag kl. 10.00-12.30

Afstemning kan desuden foregå på konsulaterne i Antwerpen, Gent og Liège. Der bør træffes
aftale direkte med konsulerne. Kontaktdetaljer findes på ambassadens hjemmeside:
http://belgien.um.dk/da/om-os/danske-konsulater-i-belgien

VIGTIGT: Der skal forevises gyldig legitimation ved stemmeafgivelsen.

For at være sikker på, at brevstemmen når frem til den danske kommune i tide, bør man stemme på Ambassaden senest den 13. november 2017.

Hvem kan stemme?

Man er stemmeberettiget, hvis man opfylder følgende kriterier:

1. på valgdagen er fyldt 18 år
2. har fast bopæl i en dansk kommune/region og dermed er optaget på valglisten (gælder
også for personer, der er udsendt under ”høj vejkode”).
3. har dansk indfødsret, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU, er statsborger i
Island eller Norge eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for
valgdagen.

Vejledning til stemmeafgivning

Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender ikke meddelelser om, hvilke kandidatlister og kandidater der opstilles i de enkelte kommuner og regioner. Man bør derfor selv undersøge, hvilke kandidatlister og kandidater, der er opstillet til valget i ens kommune/region.

Yderligere oplysninger omkring afgivelse af brevstemme findes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside:
http://valg.oim.dk/vaelgere/brevstemmeafgivning/

Spørgsmål kan rettes til Ambassaden på tlf. 02 233 09 11 eller pr. e-mail bruamb@um.dk.

KONGELIG DANSK AMBASSADE
Rue d’Arlon 73 B-1040 Brussels
TLF. +32 (2) 233 0900 / WWW.BELGIEN.UM.DK


Annonce kommunalvalg 17 – Bruxelles.pdf

Comments are closed.