Ambassaden informerer: Valg til folketinget d. 18. juni

Valg til Folketinget den 18. juni 2015 – Bruxelles

Der er udskrevet Folketingsvalg i Danmark den 18. juni 2015. Brevstemme kan afgives på:

Ambassaden, Rue d’Arlon 73, 1040 Bruxelles, tlf. 02 233 09 11:
Onsdag den 3. juni: 16.00 -17.30
Torsdag den 4. juni: 16.00-17.30
Fredag den 5. juni: 13.00-14.00

Mandag den 8. juni: 13.00-14.00
Tirsdag den 9. juni: 16.00 -17.30
Onsdag den 10. juni: 16.00 -17.30
Torsdag den 11. juni: 10.00-12.00 og 16.00 -17.30
Fredag den 12. juni: 13.00-14.00

VIGTIGT: Der skal forevises gyldig legitimation ved stemmeafgivelsen.

Det vil ikke være muligt at brevstemme i borgerservices åbningstider.

For at være sikker på, at brevstemmen når frem til den danske kommune i tide, bør man stemme på Ambassaden senest den 12. juni 2015 kl. 14.00.

Er man tilmeldt folkeregisteret, gælder følgende regler:

a) Ved gennemrejse eller på midlertidigt ophold i Belgien), er man automatisk optaget på valglisten. Man kan derfor møde op på Ambassaden i ovennævnte tidsrum og afgive sin stemme mod forevisning af gyldig legitimation.
b) Er man udsendt af den danske stat og registreret i folkeregisteret under ”høj vejkode”, er man ligeledes automatisk optaget på valglisten. Man kan derfor møde op på Ambassaden og afgive sin stemme mod forevisning af gyldig legitimation. Det er den udsendtes eget ansvar at vide, om han/hun er registreret under ”høj vejkode”. Er dette ikke tilfældet, ansøges der på samme måde, som hvis man er afmeldt folkeregisteret (jf. nedenunder).

Er man afmeldt folkeregisteret, men stadig stemmeberettiget, gælder følgende:

Der er mulighed for at blive optaget på valglisten, hvis man udfylder en ”grøn blanket” http://valg.oim.dk/Vaelgere/Udlandsdanskeres-valgret.aspx  og indsender den til sin sidste bopælskommune. Denne skal have færdigbehandlet ansøgningen senest på 7. dagen før valget, for at ens stemme er gyldig. Efter indsendelse af blanketten møder man op på Ambassaden i ovennævnte tidsrum og afgiver sin stemme mod forevisning af gyldig legitimation.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på telefon 02 233 09 11 eller på http://belgien.um.dk

Eller ved at klikke her

Comments are closed.